Organisation

FöretagsledningYrkesarbetare


Claes Johansson
VD

Lena Karlsson
DELÄGARE

Cebeko Redovisning AB
Carina Brännström
EKONOMI

Gunnar Johansson
FASTIGHETER

K-G "Pelle" Kronow
ARBETSLEDARE

Christian Sandkvist
PROJEKTLEDARE